Logo

Членство

Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е ДОБРОВОЛНО.

Заявяването на желанието за членство в сдружението се извършва с писмена молба до управителния съвет, съдържаща изрична декларация, че кандидатът приема безусловно клаузите на устава на сдружението.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ Е ИЗРАБОТИЛ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ, както и образец на МОЛБА и ДЕКЛАРАЦИЯ.