Logo

Дарения

Средствата от дарения са един от приходите на асоциацията за жените-адвокати, които същата използва единствено и само за осъществяване на целите си.

Асоциацията за жените-адвокати благодари на всички дарители.

Първият дарител е адв. Даниела Никифорова, която дари изготвените специално за новоучредената ни асоциация дизайн на логото и печата на същата, както и два броя обозначителни табели за седалището на асоциацията.

Помощ и дарение получихме и от адв. Стефан Стефанов във връзка с организирания семинар на асоциацията за жените-адвокати, провел се на 20.10.2014г. на тема „личностното развитие и израстване на жената-адвокат”. Асоциацията благодари и на всички участници в проведения коледен благотворителен базар на 12 и 13.12.2014г., където бяха събрани благотворително 230 лв., които ще бъдат използвани за подпомагане на членове на асоциацията - майки на новородени през годината деца.

Дарените по време на благотворителната ни инициатива книжки, детски дрешки и акцесоари ще бъдат насочени към деца в нужда чрез съответните организации.