Logo

Доклад - Насилие в името на честта

Насилие в името на честта – доклад с резултатите от проведено проучване сред експерти.

През м. април сдружение „Корективи“ изготви аналитичен доклад с резултати от проведено проучване сред експерти чрез дълбочинни интервюта.

Основните въпроси, които интересуваха изследователите, бяха какво разбират експертите под „насилие в името на честта“; кои са рисковите фактори за разпространението на злоупотребите в името на честта, каква е оценката на специалистите относно нивото на разпространение на феномена в страната, както и да се опише социално –демографският профил на рисковите групи, да изследва мнението на експертите за взаимодействието, запознатостта и подготвеността за работа върху такива случаи и накрая да се обобщят получените препоръки.

В интервютата участваха 24 експерти, работещи по случаи на насилие в името на честта или имащи отношение към темата. В това число представители на МВР, Агенция за социално подпомагане, Международна организация в областта на миграцията, адвокати, учители, академични изследователи, психолози от кризисни центрове и т.н.

Повече информация за доклада можете да намерите на този адрес: https://www.hra-project.eu/bg/novini/nasilie-v-imeto-na-chestta-doklad-s-rezultatite-ot-provedeno-prouchvane-sred-ekspertiИзтегляне на доклада