Logo

  • Адв. Елка Пороминска и нотариус Камен Каменов – 26.11.2023

    Наградата "Жена адвокат на годината" беше присъдена снощи на адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, известен и популярен наш адвокат, с много опит и признание, дългогодишен консултант на "Законът и Темида".

    Пълен текст.

  • Ден на ООН за борба срещу насилието 27.11.2023

    Радиокафе гостува на Института за държавата и правото при Българска академия на науките. По повод 25 ноември и научно-приложната конференция на ИДП по повод Mеждународния ден за елиминиране насилието срещу жени, говорим за реформата на защитата от домашно насилие, съдебната практика и какви са общите проблеми на борбата срещу домашното насилие в Европа. И още: какви изисквания поставя Европейския съд за защита правата на човека пред българската държава с оглед гарантиране на човешките права? Познава ли българският съд международните стандарти за защита правата на човека?

    Пълен текст.