Logo

Управителен съвет

Управителните органи са - Управителен съвет от 7 члена- с посочен състав в учредителния протокол и Контролен съвет с 3 члена, посочени пак там.

 1. Елка Пороминска
  Елка Пороминска
 2. Веселина Благоева
  Веселина Благоева
 3. Даниела Никифорова
  Дениела Никифорова
 4. Надя Банчева
  Надя Банчева
 5. Бригита Емилова Костова-Атанасова
 6. Станимира Димитрова Чюбатарова-Николова
 7. Мариела Дамянова Павлова